X

Discrete of continue flowanalyse - wat is beter?

Aangezien zowel discrete als continue segmented flow analysers overal beschikbaar zijn, is het kiezen van de beste techniek één van de beslissingen die laboratoriummanagers vaak moeten maken. Tal van factoren beïnvloeden de keuzes van het analytische instrument - beoogd werkvolume (monsters/uur), een diversiteit aan chemische analyses, de vereiste methodes, werkbladruimte, beschikbaar personeel, enz. Zowel de discrete als de continue flowsystemen bieden een snelle, geautomatiseerde, colorimetrische analyse van meerdere monsters. Het antwoord hangt dus af van de huidige en toekomstige analytische vereisten van het laboratorium.

Discrete Analysers gebruiken monsterrekken en discrete cuvetteblokken waarin de colorimetrische reactie plaatsvinden. Segmented flow analysers, daarentegen, gebruiken een continue flow van monsters en reagentia, gescheiden door luchtbellen in slangen en mengcoils. Algemeen gesproken zijn discrete analysers ideaal wanneer automatisering een prioriteit is, en/of wanneer veel en diverse tests nodig zijn op verschillende monsters. Continue segmented flowanalyse is ideaal wanneer een groter aantal monsters geanalyseerd moeten worden voor een kleiner aantal chemische stoffen. Beide technieken zijn echter flexibel. Daarom is het belangrijk dat u het advies vraagt van een expert bij de keuze van een analyser, en dat het instrument geconfigureerd wordt om te beantwoorden aan de precieze behoefden van het laboratorium.

Bij het kiezen van de best geschikte analysetechniek is het belangrijk om rekening te houden met de huidige en de toekomstige behoefden van het laboratorium.

Continue segmented flow analysers

Op basis van de originele beproefde en geteste technologie van de AutoAnalyser van Technicon/Bran+Luebbe, bieden de continue segmented flow analysers van vandaag snelle en accurate analyses van enorme hoeveelheden monsters; de QuAAtro van SEAL, bijvoorbeeld, kan tot 600 tests/uur uitvoeren. Continue segmented flow analysers zijn ook sterk geautomatiseerd, en zodra de analyser geconfigureerd is, en de reagentia en monsters ingeladen zijn, is een betrouwbare werking waar men niet bij aanwezig moet zijn, een groot voordeel.

Een basissysteem voor continue segmented flowanalyse bestaat uit een Autosampler, een peristaltisch pump, een chemie module, een detector en AACE-software voor gegevensverwerving. Monster en reagentia worden continu door het chemie module gepompt en luchtbellen worden ingebracht op nauwkeurig gedefinieerde intervallen, waardoor unieke reactiesegmenten worden gevormd, die gemengd worden gebruik met behulp van glazen coils. Met continue segmented flow analysers worden zelfs trage reacties voltooid, en de verhouding van monster op reagentia in de detector bereikt een constante maximumwaarde; de stabiele conditie.

Continue segmented flow analysers werden ontwikkeld om een paar parameters te verwerken op een groot aantal monsters. De systemen worden gebruikt door mariene en zeewaterorganisaties en andere instellingen die water verwerken met een zeer laag gehalte aan nutriënten, en door de tabaks-, bodem- en meststoffenindustrie over de hele wereld. Deze analysers bieden een maximale gevoeligheid door ervoor te zorgen dat de reactie altijd voltooid wordt, en met een digitaal dual-beam detectiesysteem met real-time referencing worden de hoogste reproduceerbaarheid en de laagste detectielimieten bereikt.

Discrete Analyser

Om het werk van de operator tot een minimum te beperken, zijn de meeste discrete analysers in grote mate geautomatiseerd en eenvoudig om in te stellen en te gebruiken, zelfs 's nachts. Een gerobotiseerde samplingarm werkt samen met een injectiespuit die aangedreven wordt door een stappenmotor die verantwoordelijk is voor het aanzuigen, doseren en het mengen van accurate en nauwkeurige hoeveelheden monster en reagens. De discrete analysers AQ1 en AQ2 van SEAL kunnen zeven verschillende chemische analyses uitvoeren voor elk monster in dezelfde cyclus - en zeven andere in een volgende cyclus. Deze instrumenten hebben drie afzonderlijke wasstations, inclusief een wasinrichting voor de monsternaald, dus minimaal risico op contaminatie. Deze wasfunctie zorgt ervoor dat zelfs ammonium (gebruik makend van fenaat), nitraat door cadmiumreductie (gebruik makend van een ammoniumchloridebuffer) en fenol op laag niveau zonder problemen gecombineerd kunnen worden. SEAL heeft ook een ingebouwde auto-verdunningsfunctie in de discrete analysers voor het automatisch bereiden van kalibratiestandaarden, en monsters die buiten het bereik vallen, te verwerken. De resultaten van deze verdunde monsters worden automatisch ondersteund door QC-sets.

The reproduceerbaarheids- en detectielimieten van discrete analysers kunnen worden geoptimaliseerd door ervoor te zorgen dat elk monster gemeten wordt in dezelfde optisch glazen cuvette met een weglengte van 10 mm. Het monster wordt altijd gemeten in dezelfde positie voor de detector, wat mogelijke problemen met krassen of variabiliteit van het cuvetteblok, die zich kunnen voordoen met systemen met rechtstreekse aflezing, voorkomt. Doordat er minder bewegende delen zijn, is de betrouwbaarheid maximaal, aangezien de vloeistof wordt verplaatst en niet het rek. De meeste discrete analysers gebruiken compacte componenten om het verbruik van reagentia te verlagen en de afvalkosten te drukken - 20 tot 400 µL reagens per monster is haalbaar.