X

Methodes

Continue segmented flow analyser-methodes

Meer dan 1000 methodes die volledig overdraagbaar zijn

SEAL Analytical (vroeger Technicon) heeft een uitgebreide bibliotheek van meer dan 1000 methodes voor continue segmented flow analysers. De toepassingen voor de oudere AutoAnalyser II- en TrAAcs-systemen zijn volledig overdraagbaar naar de nieuwe systemen.

USEPA-methodologie

De USEPA-methodologie voor geautomatiseerde colorimetrische analyse gebruikt de Technicon CFA AutoAnalyser II als referentie. De AutoAnalyser 3 HR is de laatste versie van dit instrument. We bieden methodes die volledig compatibel zijn met USEPA-, AOAC- en ISO-standaardmethodes.

Laagste detectielimieten

De continue segmented flowmethodes van AutoAnalyser bieden u de beste reproduceerbaarheid en de laagste detectielimieten - wat cruciaal is in toepassingen voor zeewater en verontreinigende stoffen met een laag niveau zoals cyanide en fenol.

Manifolds voor multitests

Met Multitest Manifolds kunt u een groot aantal verschillende parameters op een enkelkanaals systeem analyseren, en een analyser van elke grootte uitbreiden naar een analyser met meerdere kanalen. Dit zal uw aankoop- en onderhoudskosten verlagen en ruimte besparen. Bij het overschakelen van de ene test naar de andere, hoeven alleen de reagentia gewisseld worden, wat u ook tijd bespaart.

Links

Discrete Analyzer Methods

Methodes voor gebruik met discrete analysers

 

Meer dan 30 methodes voor de milieumarkt

De discrete analysers van SEAL Analytical zijn specifiek ontworpen voor de milieumarkt. Onze bibliotheek van methodes voor discrete analysers bevat een hele reeks componenten die belangrijk zijn voor milieulaboratoria.

USEPA-methodes

We begrijpen dat EPA-goedkeurde methodes kritiek zijn voor veel laboratoria, en daarom hebben we sterk geïnvesteerd in dit domein. Het verheugt ons te kunnen aankondigen dat we individuele schriftelijke goedkeuringen hebben gekregen voor onze milieumethodes van de AQ-reeks! Hierin staat dat onze methodes aanvaardbaar zijn voor de controle op standaardisatie van zowel afvalwater (NPDES) als van drinkwater (NPDWR/NSDWR). Contacteer SEAL Analytical voor kopieën van onze individuele goedkeuringen.

De UKAS-methodes van SEAL zijn gelijkwaardig aan de UKAS-methodes van het "UK Blue Book" dat toegepast wordt op de discrete analysers van de AQ-reeks, en kunnen worden herleid tot de methodes gepubliceerd in de reeks "Methods for the Examination of Waters and Associated Materials” (Methodes voor het onderzoek van water en bijbehorende materialen), opgesteld door de Vaste Commissie van analisten in het Verenigd Koninkrijk. De methodes zijn goedgekeurd voor drinkwater zowel als voor afvalwater, volgens criteria bepaald door de UKAS (United Kingdom Accreditation Service) en de DWI (Drinking Water Inspectorate).

Links